تبلیغات
پیامک ایران - دانلود فول البوم افشین

لطفا در نظر سنجی شرکت کنید

تمامی آلبوم ها و آهنگ های اجرا شده توسط افشین را می توانید از این قسمت دانلود کنید

9bcac2beb33afd260a03c164d900688f دانلود فول آلبوم افشین6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم افشین  Afshin – Aso Pas May-29-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  01 – Track .MP33.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  02 – Track .MP34.2 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  03 – Track .MP34.7 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  05 – Track .MP33.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  06 – Track .MP33.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  07 – Track .MP33.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  08 – Track .MP33.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  09 – Track .MP33.7 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  10 – Track .MP33.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  11 – Track .MP33.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  12 – Track .MP34.6 MBMay-29-12

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم افشین  Afshin – Boye Baron May-29-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  1-Star .MP34 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  2-Stranger .MP34.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  3-Oh my heart .MP34.1 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  4-Scent of rain .MP33.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  5-Your my share .MP33.9 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  6-Sweetness .MP34.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  7-Letter Writter .MP34.4 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  8-Instrumental .MP33.8 MBMay-29-12

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم افشین  Afshin – Khab May-29-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  01 – Dooset Daram.mp33.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  02 – Sareto Bezar Roo Shoonam.mp34.1 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  03 – Khab.mp34.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  04 – Delam Havato Kardeh.mp33.4 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  05 – Sekeye Mah.mp33.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  06 – Hamdel.mp33.7 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  07 – Khoshgel.mp33.7 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  08 – Nazaninam.mp33.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  09 – Del.mp33.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  10 – Eshghe Jonoobi.mp33.5 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  11 – Iran.mp33.7 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  12 – Khab (Instrumental).mp34.5 MBMay-29-12

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم افشین  Afshin – Mach May-29-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  01 Dige Azat Badam miad .mp35.1 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  02 Az Inja Boro .mp35 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  03 Man .mp34.9 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  04 Asali .mp35.9 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  05 Sheytonak .mp33.5 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  06 Fekresho Kon .mp33 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  07 Maach .mp33.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  08 Ashkamo Pak Kon .mp36.7 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  09 Bikhial .mp33.2 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  10 Bad Joori Asheghet Shodam .mp34.7 MBMay-29-12

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم افشین  Afshin – Remix Album May-29-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  01 – Az Inja Boro ( Funky House Edition – Dj Amir Remix ).mp34.2 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  02 – Delam Havato Karde ( DMX & 50Cent – Dj Amir Remix ).mp33.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  03 – Bad Joori A'sheghat Shodam ( Rio Bijanero – Dj Arash Remix ).mp34.4 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  04 – Fekresho Kon ( Dj Majid Remix ).mp32.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  05 – Az Inja Boro ( Dj Amir Remix ).mp33.9 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  06 – Bad Joori A'sheghat Shodam ( Dj Majid Remix ).mp33.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  07 – Delam Havato Karde ( Culo RMX – Dj Majid Remix ).mp32.7 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  08 – Dooset Daram ( Dj Amir Remix ).mp34.2 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  09 – Delam Havato ( Dj Arash Remix ).mp33.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  10 – Az Inja Boro ( Dj Arash Remix ).mp34.4 MBMay-29-12

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم افشین  Afshin – Setareh May-29-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  01___TRACK .MP33.9 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  02___TRACK .MP33.5 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  03___TRACK .MP34.1 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  04___TRACK .MP34.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  05___TRACK .MP34.7 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  06___TRACK .MP33.9 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  07___TRACK .MP34.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  08___TRACK .MP33.4 MBMay-29-12

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم افشین  Afshin – Song For X May-29-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  01 – Delam Barat Halake .mp32.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  02 – Dokhtare Aroosaki .mp33.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  03 – Khanoom Khoshgele .mp32.9 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  04 – Daram Miram .mp34.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  05 – Ajab Shabie Emshab .mp33.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  06 – Bavar Nakon .mp33.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  07 – Gir Midadi .mp33.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  08 – Fasle Akhar .mp34.9 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  09 – Ounshab .mp33.3 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  10 – Gonjishke .mp33.6 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  11 – Taranei Baraye X .mp35.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  12 – Zendegi Bi To .mp34.8 MBMay-29-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم افشین  13 – Akharin Booseh .mp33.3 MBMay-29-12
Admin Logo
themebox Logo