تبلیغات
پیامک ایران - دانلود فول آلبوم جمشید

لطفا در نظر سنجی شرکت کنید

فول آلبوم جمشید

 تمامی آلبوم ها و آهنگ های اجرا شده توسط جمشید را میتوانید از این قسمت دانلود نمایید

6645028f732f36b482ef1711a82f7787 دانلود فول آلبوم جمشید6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم جمشید  Avalin Negah 87 May-30-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  01 Tanhatar.mp36.3 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  02 Sher O Ghazal.mp34.3 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  03 Avalin Negah.mp34.5 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  04 Kurdestan.mp35.6 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  05 Shak Nakon.mp36.8 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  06 Sepideh.mp35.6 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  07 Touloue Eshgh.mp34.8 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  08 Dooset Daram.mp36.2 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  09 Bi To.mp35.1 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  10 Naz Nakon.mp35.6 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  11 Tan'nek.mp35.9 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  12 Pak Sho.mp35.8 MBMay-30-12

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم جمشید  Faribaneh 85 May-30-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  01_Faribaaneh.mp33 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  02_Aashti.mp33.7 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  03_Tarke Ghorbat.mp34.7 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  04_Sheykhaani.mp34.6 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  05_Baaroon.mp35.5 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  06_Shenaakhtamet.mp33.8 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  07_Miram-Featuring EVC.mp33.6 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  08_Haalaa Dige Dir Shode.mp33.2 MBMay-30-12

 

 

 

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم جمشید  Khosh Amadi 84 May-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK01.MP33.7 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK02.MP33.6 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK03.MP34.8 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK04.MP35.4 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK05.MP34.4 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK06.MP34.8 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK07.MP36.4 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK08.MP34.1 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK09.MP34 MBMay-30-12

 

6be13f2fde6525eed3fb0926a1be4a73 دانلود فول آلبوم جمشید  Naghshe Ziba 83 May-30-12

 

6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO01.MP33.7 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO02.MP34.5 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO03.MP35 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO04.MP34 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO05.MP34.5 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO06.MP35.6 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO07.MP34.7 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO08.MP34.6 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO09.MP37.1 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO10.MP34.2 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO11.MP33.7 MBMay-30-12
6f4af9423d9ede2088198d465fcfccd9 دانلود فول آلبوم جمشید  TRACK_NO12.MP34.7 MBMay-30-12
Admin Logo
themebox Logo